TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 535

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
310/UBND-VP UBND Huyện Công văn điều hành Về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 19/CT-TTg 21/09/2021
183/TB-UBND UBND Huyện Thông báo V/v thực hiện các biệp pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận theo Quyết định số 2203/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2021 của chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang 14/09/2021
356/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 12/09/2021
59/TB-VP Văn Phòng Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Tấn Phi tại Hội nghị trực tuyến với Ủy ban nhân dân các xã. thị trấn về kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 09/09/2021
347/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngủ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhạp quốc tế 09/09/2021
346/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Tổng kết thi hành Luật Quảng cáo trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận 09/09/2021
297/UBND-NNPTNN UBND Huyện Công văn điều hành V/v chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong sản xuất nông nghiệp, tình hình thu hoạch, tiêu thụ lúa, tôm những tháng cuối năm 2021 09/09/2021