TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 79

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
129/UBND-NHCSXH UBND Huyện Công văn điều hành Về việc tiếp tục rà soát bổ sung nhu cầu vốn tín dụng chính sách thực hiện các chương trình cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ 12/05/2022
24/TB-VP Văn Phòng Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Tấn Phi tại hội nghị sơ kết công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện tháng 4 11/05/2022
126/UBND-VP UBND Huyện Công văn điều hành Về việc đăng ký nội dung trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND huyện khóa XI 10/05/2022
65/KH-UBND UBND Huyện Kế hoạch Tuyên truyền công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 06/05/2022
64/KH-UBND UBND Huyện Kế hoạch Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 06/05/2022
63/KH-UBND UBND Huyện Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Vĩnh Thuận năm 2022 06/05/2022
62/KH-UBND UBND Huyện Kế hoạch Thực hiện chương trình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận theo Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 13/7/2022 của Chính phủ 06/05/2022