TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
7943/QĐ-UBND UBND Huyện Quyết định Về việc công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của UBND huyện Vĩnh Thuận 31/12/2021
242/TB-UBND UBND Huyện Thông báo Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Dương lịch năm 2022 29/12/2021
466/UBND-TNMT UBND Huyện Công văn điều hành Về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện 22/12/2021
43/NQ-HĐND HĐND Huyện Nghị quyết Về kế hoạch đầu tư công năm 2022 21/12/2021
42/NQ-HĐND HĐND Huyện Nghị quyết Vv điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do UBND huyện quản lý 21/12/2021
41/NQ-HĐND HĐND Huyện Nghị quyết Vv điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án khởi công mới thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do UBND huyện quản lý 21/12/2021
462/UBND-PNNPTNT UBND Huyện Công văn điều hành V/v chủ động ứng phó với bão có tên quốc tế RAI 16/12/2021