TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
3479/QĐ-UBND UBND Huyện Quyết định Về việc công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 2021 của UBND huyện Vĩnh Thuận 31/12/2020
288/UBND-CAH UBND Huyện Công văn điều hành Nội chính - Pháp chế Vv triển khai thực hiện công tác cấp căn cước công dân 25/12/2020
283/UBND-PNN UBND Huyện Công văn điều hành Kinh tế Vv báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí huyện NTM 23/12/2020
26/NQ-HĐND HĐND Huyện Nghị quyết Về Kế hoạch đầu tư công trung han giai đoạn 2021-2025 do UBND huyện Vĩnh Thuận quản lý 22/12/2020
30/BC-HĐND HĐND Huyện Báo cáo Khác Kết quả kỳ họp thứ mười tám Hội đồng nhân dân huyện khóa X 18/12/2020
276/UBND-PNV UBND Huyện Công văn điều hành Về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2020 15/12/2020
275/UBND-VP UBND Huyện Công văn điều hành Kinh tế V/v tham mưu trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ mười tám, Hội đồng nhân dân huyện khóa X 11/12/2020