TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 59

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
288/UBND-CAH UBND Huyện Công văn điều hành Nội chính - Pháp chế Vv triển khai thực hiện công tác cấp căn cước công dân 25/12/2020
283/UBND-PNN UBND Huyện Công văn điều hành Kinh tế Vv báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí huyện NTM 23/12/2020
30/BC-HĐND HĐND Huyện Báo cáo Khác Kết quả kỳ họp thứ mười tám Hội đồng nhân dân huyện khóa X 18/12/2020
276/UBND-PNV UBND Huyện Công văn điều hành Về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2020 15/12/2020
275/UBND-VP UBND Huyện Công văn điều hành Kinh tế V/v tham mưu trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ mười tám, Hội đồng nhân dân huyện khóa X 11/12/2020
354/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và tình hình kinh tế - xã hội tháng 11, chương trình công tác trọng tâm tháng 12 năm 2020 07/12/2020
14-KH/HU Huyện Ủy Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030 07/12/2020