Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 9

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
235/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Kinh tế Chỉ đạo, điều hành và tình hình kinh tế - xã hội tháng 7; Chương trình công tác trọng tâm tháng 8 năm 2020 07/08/2020
50/TB-UBND UBND Huyện Thông báo Thông báo Phân công nhiệm vụ Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận, nhiệm kỳ 2016-2021 20/05/2020
01/CTr-UBND UBND Huyện Chương trình Chương trình Chỉ đạo trọng tâm tháng 4 năm 2020 08/04/2020
56/UBND-VP UBND Huyện Công văn điều hành Công văn V/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19 03/04/2020
55/UBND-VP UBND Huyện Công văn điều hành Công văn V/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19 02/04/2020
44/TB-UBND Văn Phòng Thông báo Thông báo V/v phân công làm việc tại trụ sở và làm việc tại nhà trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 01/04/2020
26/TB-VP Văn Phòng Thông báo Thông báo Điều chỉnh lịch trực của Thường trực UBND, lãnh đạo, công chức, nhân viên Văn phòng HĐND và UBND ngày Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020 01/04/2020