Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 72

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1326/QĐ-UBND của UBND tỉnh Kiên Giang Chính phủ Báo cáo Kinh tế Về việc cho Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang thuê đất tại xã Bình Minh, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang để sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ (Cửa hàng xăng dầu số 36 13/06/2019
59/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Báo cáo Chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và tình hình kinh tế - xã hội tháng 5; Chương trình công tác trọng tâm tháng 6/2019 12/06/2019
76/UBND-VP UBND Huyện Công văn điều hành Công văn v/v báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm, chương trình công tác 06 tháng cuối năm 2019 07/06/2019
56/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Báo cảo Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ bảy HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 05/06/2019
1261/QĐ-UBND Sở, Ngành tỉnh Quyết định Kinh tế Về việc phân bổ kinh phí để thực hiện chính sách theo các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018. 04/06/2019
72/UBND-VP UBND Huyện Công văn điều hành Công văn v/v tham gia cùng đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa IX 31/05/2019
73/UBND-VP UBND Huyện Công văn điều hành Công văn v/v tham gia cùng đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ chín, HĐND huyện khóa X 31/05/2019