Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 88

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
181/UBND-VP UBND Huyện Công văn điều hành Vv khẩn trương tham mưu trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ bảy HĐND huyện khóa X 28/11/2018
123/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Kinh tế Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 26/11/2018
122/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Báo cáo tình hình thực hiện tài chính ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018. Kế hoạch năm 2019 26/11/2018
121/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Báo cáo tình hình sử dụng dự phòng ngân sách cấp huyện năm 2018 26/11/2018
120/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Báo cáo tình hình, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 26/11/2018
119/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Chương trình công tác năm 2019 26/11/2018
158/UBND-BQLDA UBND Huyện Công văn điều hành Khác V/v chuẩn bị tốt các bước lập thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận 02/11/2018