Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 88

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
02/UBND-VP UBND Huyện Công văn điều hành Khác V/v tham gia cùng đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ năm, HĐND khóa X. 11/01/2018
01/UBND-BHXH UBND Huyện Công văn điều hành Văn hóa xã hội V/v tổ chức đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH và cấp thẻ BHYT năm 2018. 09/01/2018
423/CTr-UBND Văn Phòng Chương trình Kinh tế V/v chương trình tháng 01 năm 2018. 08/01/2018
2936/QĐ-UBND Văn Phòng Quyết định Khác V/v công bố thủ tục hành chính ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ UBND cấp huyện/ UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 08/01/2018