Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 88

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
Quyết định số 2993/QĐ-UBND của UBND tỉnh KG Chính phủ Quyết định Văn hóa xã hội Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn đa chiều năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 28/12/2018
25/NQ-HĐND HĐND Huyện Nghị quyết Nghị quyết kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 Hội đồng nhân dân huyện khóa X 20/12/2018
26/NQ-HĐND HĐND Huyện Nghị quyết Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 20/12/2018
27/NQ-HĐND HĐND Huyện Nghị quyết Nghị quyết về kế hoạch dự án công trình đầu tư công năm 2019 do UBND huyện Vĩnh Thuận quản lý 20/12/2018
28/NQ-HĐND HĐND Huyện Nghị quyết Nghị quyết về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2019 20/12/2018
29/NQ-HĐND HĐND Huyện Nghị quyết Nghị quyết về danh mục công trình giao thông nông thôn năm 2019 do UBND huyện Vĩnh Thuận quản lý 20/12/2018
30/NQ-HĐND HĐND Huyện Nghị quyết Nghị quyết về danh mục công trình từ nguồn vốn sự nghiệp giao thông năm 2019 do UBND huyện Vĩnh Thuận quản lý 20/12/2018