Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 164

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
105/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Khác V/v tình hình sử dụng ngân sách cấp huyện năm 2017. 20/12/2017
104/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Kinh tế V/v tình hình kinh tế - xã hội ước thực hiện đến cuối năm 2017 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. 20/12/2017
114/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Kinh tế V/v chỉ đạo, điều hành, tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 chương trình chỉ đạo tháng 12 năm 2017. 06/12/2017
1757/UBND-KTTH Văn Phòng Công văn điều hành Khác V/v triển khai, quản lý tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. 23/11/2017
1749/UBND-VHXH Văn Phòng Công văn điều hành Khác V/v vận hành, sử dụng chính thức hệ thống Cổng dịch vụ trực tuyến tỉnh Kiên Giang. 23/11/2017
110/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Văn hóa xã hội V/v tình hình công tác BHXH, BHYT 10 tháng năm 2017; công tác cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT và cấp BHYT năm 2018. 23/11/2017
03-NQ/TU Văn Phòng Nghị quyết Kinh tế Về phát triển du lịch của tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 23/11/2017