Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 164

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
108/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Kinh tế Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. 18/01/2017
07/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Kinh tế Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2016 của Uỷ ban nhân dân huyện. 18/01/2017
06/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Xây dựng chính quyền Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. 18/01/2017