Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 164

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
170/KH-UBND Văn Phòng Kế hoạch Khác Về công tác cải cách hành chính năm 2018 28/12/2017
04-NQ-TU Văn Phòng Nghị quyết Khác Về phương hướng nhiệm vụ năm 2018. 28/12/2017
63/TB-VP UBND Huyện Thông báo Văn hóa xã hội Ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Huỳnh Xuân Luật về việc triển khai hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện trên địa bàn huyện. 22/12/2017
119/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Khác V/v trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ tư và phương hướng giải quyết các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ năm Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021. 22/12/2017
108/BC-UBND Chính phủ Báo cáo Khác V/v tình hình thu, chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 chương trình công tác năm 2018. 20/12/2017
107/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Khác V/v tình hình, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. 20/12/2017
106/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Khác V/v công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 Chương trình công tác năm 2018. 20/12/2017