Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 73

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
26/TB-VP Văn Phòng Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Thanh Bình tại Hội nghị Ủy viên UBND huyện quý I năm 2019 16/04/2019
07/TB_VP Văn Phòng Thông báo Lịch trực của Thường trực HĐND, UBND huyện và Lãnh đạo, CBCC, NV Văn phòng HĐND - UBND huyện và các Trưởng phòng chuyên môn ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 22/01/2019
04/TB-VP Văn Phòng Thông báo Thông báo Ý kiến chỉ đạo của PCT UBND huyện Phạm Văn Hậu tại hội nghị tổng kết năm 2018 của phòng Nông nghiêp PTNT 15/01/2019
03/TB-VP Văn Phòng Báo cáo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Thanh Bình tại Hội nghị kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2018 và chương trình chỉ đạo năm 2019 10/01/2019
Báo cáo Văn Phòng Báo cáo Khác Về chế độ dự họp, hội nghị năm 2018 của các ngành, UBND các xã, thị trấn 09/01/2019
Báo cáo Văn Phòng Báo cáo Khác Thực hiện chế độ dự họp, hội nghị của các ngành, xã, thị trấn năm 2019 09/01/2019
393/QĐ-UBND Văn Phòng Quyết định Khác V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và xã hội/UBND cấp huyện/UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 22/02/2018