Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 73

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
362/QĐ-UBND Văn Phòng Quyết định Xây dựng chính quyền Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kiên Giang. 09/03/2017
2201/QĐ-UBND Văn Phòng Quyết định Kinh tế Phê duyệt Đề cương và dự toán Chương trình phát triển đô thị thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang đến năm 2025. 09/03/2017
108/QĐ-UBND Văn Phòng Quyết định Xây dựng chính quyền Công bố thủ tục hành chính chuẩn hoá; thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi; bổ sung hoặc thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh/Sở Xây dựng/UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 23/01/2017