Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 70

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1267/QĐ-UBND Văn Phòng Quyết định Khác Phê duyệt Quy hoạch phát trển điện lực tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2025,có xét đến 2035 - Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV. 11/07/2017
1273/QĐ-UBND Văn Phòng Báo cáo Khác V/v thành lập Hội đồng trọng tài lao động tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2017-2022/ 11/07/2017
1323/QĐ-UBND Văn Phòng Quyết định Khác Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị huỷ bỏ, bải bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang. 11/07/2017
1400/CT-UBND Văn Phòng Chỉ thị Khác Về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu tuyến biến giới. 11/07/2017
362/QĐ-UBND Văn Phòng Quyết định Xây dựng chính quyền Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kiên Giang. 09/03/2017
2201/QĐ-UBND Văn Phòng Quyết định Kinh tế Phê duyệt Đề cương và dự toán Chương trình phát triển đô thị thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang đến năm 2025. 09/03/2017
108/QĐ-UBND Văn Phòng Quyết định Xây dựng chính quyền Công bố thủ tục hành chính chuẩn hoá; thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi; bổ sung hoặc thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh/Sở Xây dựng/UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 23/01/2017