Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 70

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
112/UBND-VP Văn Phòng Công văn điều hành Công văn v/v tham gia cùng đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp HĐND 06/08/2019
42/TB-VP Văn Phòng Thông báo Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Thanh Bình tại Hội nghị Ủy viên UBND huyện 6 tháng đầu năm 2019 11/07/2019
40/TB-VP Văn Phòng Thông báo Thông báo Kết luận của PCT UBND huyện Phạm Văn Hậu tại cuộc họp với Văn phòng Điều phối NTM tỉnh về các nội dung chuẩn bị huyện đạt chuẩn nông thôn mới 04/07/2019
67/UBND-VP Văn Phòng Công văn điều hành Công văn v/v chuẩn bị nội dung trình kỳ họp lần thứ chín, HĐND huyện 29/05/2019
26/TB-VP Văn Phòng Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Thanh Bình tại Hội nghị Ủy viên UBND huyện quý I năm 2019 16/04/2019
07/TB_VP Văn Phòng Thông báo Lịch trực của Thường trực HĐND, UBND huyện và Lãnh đạo, CBCC, NV Văn phòng HĐND - UBND huyện và các Trưởng phòng chuyên môn ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 22/01/2019
04/TB-VP Văn Phòng Thông báo Thông báo Ý kiến chỉ đạo của PCT UBND huyện Phạm Văn Hậu tại hội nghị tổng kết năm 2018 của phòng Nông nghiêp PTNT 15/01/2019