Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 215

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1387/QĐ-UBND UBND Huyện Quyết định Khác Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp huyện Vĩnh Thuận. 04/05/2017
1306/QĐ-UBND UBND Huyện Quyết định Nội chính - Pháp chế Ban hành quy chế phối hợp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận. 27/04/2017
1308/QĐ-UBND UBND Huyện Quyết định Văn hóa xã hội Ban hành Quy định về tổ chức hoạt động, bình xét thi đua và chia Cụm, Khối thi đua trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận. 27/04/2017
265/QĐ-UBND UBND Huyện Quyết định Văn hóa xã hội Công bố thủ tục hành chính ngành Văn hoá và Thể thao áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 11/04/2017
294/QĐ-UBND UBND Huyện Quyết định Kinh tế Công bố thủ tục hành chính ngành Công Thương đã được chuẩn hoá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương/UBND cấp huyện/UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 11/04/2017
801/QĐ-UBND UBND Huyện Quyết định Kinh tế Phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 huyện Vĩnh Thuận. 11/04/2017
802/QĐ-UBND UBND Huyện Quyết định Kinh tế Công nhận các xã: Mỹ Lâm (Hòn Đất), Thuận Yên (Hà Tiên), Hoà Thuận (Giồng Riềng), Mong Thọ (Châu Thành), Vĩnh Tuy, VĨnh Phước A (Gò Quao), Tân Thuận (Vĩnh Thuận), Tân Thành (Tân Hiệp) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016. 11/04/2017