Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 206

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
76/UBND-VP UBND Huyện Công văn điều hành Công văn v/v báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm, chương trình công tác 06 tháng cuối năm 2019 07/06/2019
56/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Báo cảo Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ bảy HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 05/06/2019
72/UBND-VP UBND Huyện Công văn điều hành Công văn v/v tham gia cùng đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa IX 31/05/2019
73/UBND-VP UBND Huyện Công văn điều hành Công văn v/v tham gia cùng đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ chín, HĐND huyện khóa X 31/05/2019
68/UBND-CNTY UBND Huyện Công văn điều hành Công văn v/v tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi 29/05/2019
61/KH-BCĐ UBND Huyện Kế hoạch Kế hoạch Phối hợp tổ chức các hoạt động "Tết Quân - Dân" năm 2020 10/05/2019
32/TB-VP UBND Huyện Thông báo Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Thanh Bình tại hội nghị Ủy viên UBND huyện tháng 4 năm 2019 10/05/2019