Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 206

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
92/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và Chương trình công tác trọng tâm tháng 8/2019 14/08/2019
90/KH-UBND UBND Huyện Kế hoạch Kế hoạch v/v tổng kết hoạt động của Tổ nhân dân tự quản, ấp, khu phố nhiệm kỳ 2017-2019 và bầu Tổ trưởng, Tổ phó, Thư ký Tổ nhân dân tự quản nhiệm kỳ 2019-2021, Trưởng ấp, Trưởng Khu phố nhiệm kỳ 2019-2024 12/08/2019
88/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Báo cáo Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ bảy và phương hướng giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ chín HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 31/07/2019
2350/QĐ-UBND UBND Huyện Quyết định Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp giữa các phòng, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ 17/07/2019
93/UBND-VP UBND Huyện Công văn điều hành Công văn v/v tham mưu trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ chín, HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 11/07/2019
04/CTr-UBND UBND Huyện Chương trình Chương trình Chỉ đạo trọng tâm tháng 7 năm 2019 05/07/2019
59/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Báo cáo Chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và tình hình kinh tế - xã hội tháng 5; Chương trình công tác trọng tâm tháng 6/2019 12/06/2019