Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 203

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
2350/QĐ-UBND UBND Huyện Quyết định Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp giữa các phòng, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ 17/07/2019
93/UBND-VP UBND Huyện Công văn điều hành Công văn v/v tham mưu trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ chín, HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 11/07/2019
04/CTr-UBND UBND Huyện Chương trình Chương trình Chỉ đạo trọng tâm tháng 7 năm 2019 05/07/2019
59/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Báo cáo Chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và tình hình kinh tế - xã hội tháng 5; Chương trình công tác trọng tâm tháng 6/2019 12/06/2019
76/UBND-VP UBND Huyện Công văn điều hành Công văn v/v báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm, chương trình công tác 06 tháng cuối năm 2019 07/06/2019
56/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Báo cảo Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ bảy HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 05/06/2019
72/UBND-VP UBND Huyện Công văn điều hành Công văn v/v tham gia cùng đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa IX 31/05/2019