Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 232

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
181/UBND-VP UBND Huyện Công văn điều hành Khác V/v tham gia tiếp xúc cử tri cùng ĐĐBQH tỉnh 23/09/2020
291/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Nội chính - Pháp chế Kết quả công tác thanh tra 9 tháng đầu năm và chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2020 18/09/2020
173/UBND-NNPTNT UBND Huyện Công văn điều hành Khác Công văn về việc Tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống bệnh dại ở động vật 16/09/2020
277/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Khác Chỉ đạo điều hành, và tình hình Kinh tế - xã hội tháng 8, Chương trình công tác trọng tâm tháng 9 năm 2020 09/09/2020
73/TB-VP UBND Huyện Thông báo Kinh tế Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Tấn Phi tại hội nghị trực tuyến kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện tháng 8 07/09/2020
146/UBND-VP UBND Huyện Công văn điều hành Khác Công văn Vv báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2020 13/08/2020
235/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Kinh tế Chỉ đạo, điều hành và tình hình kinh tế - xã hội tháng 7; Chương trình công tác trọng tâm tháng 8 năm 2020 07/08/2020