Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 193

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
61/KH-BCĐ UBND Huyện Kế hoạch Kế hoạch Phối hợp tổ chức các hoạt động "Tết Quân - Dân" năm 2020 10/05/2019
32/TB-VP UBND Huyện Thông báo Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Thanh Bình tại hội nghị Ủy viên UBND huyện tháng 4 năm 2019 10/05/2019
33/TB-VP UBND Huyện Thông báo Thông báo Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Thanh Bình tại Hội nghị Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện 10/05/2019
53/UBND-VP cua UBND huyện UBND Huyện Công điện Xây dựng chính quyền Phân công ngành phụ trách tiêu chí nông thôn mới 25/04/2019
53/KH-UBND UBND Huyện Kế hoạch Xây dựng chính quyền Kế hoạch tập huấn công tác thi đua khen thưởng 25/04/2019
52/KH-UBND của UBND huyện UBND Huyện Kế hoạch Xây dựng chính quyền Kế hoạch thông tin, tuyên truyền công tác thi đua khen thưởng năm 2019 24/04/2019
51/KH-UBND của UBND huyện UBND Huyện Kế hoạch Xây dựng chính quyền Kế hoạch kiểm tra công tác thi đua khen thưởng năm 2019 24/04/2019