Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 1

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
163/UBND-VP Huyện Ủy Công văn điều hành Khác V/v góp ý kiến kế hoạch thực hiện kế hoạch của Huyện uỷ Vĩnh Thuận. 03/11/2017