Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 25

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
21/BC-HĐND HĐND Huyện Báo cáo Báo cáo Kết quả kỳ họp lần thứ chín HĐND huyện khóa X 23/07/2019
10/BC-UBND HĐND Huyện Báo cáo Báo cáo Kết quả kỳ họp lần thứ tám (bất thường) Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 10/06/2019
25/NQ-HĐND HĐND Huyện Nghị quyết Nghị quyết kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 Hội đồng nhân dân huyện khóa X 20/12/2018
26/NQ-HĐND HĐND Huyện Nghị quyết Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 20/12/2018
27/NQ-HĐND HĐND Huyện Nghị quyết Nghị quyết về kế hoạch dự án công trình đầu tư công năm 2019 do UBND huyện Vĩnh Thuận quản lý 20/12/2018
28/NQ-HĐND HĐND Huyện Nghị quyết Nghị quyết về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2019 20/12/2018
29/NQ-HĐND HĐND Huyện Nghị quyết Nghị quyết về danh mục công trình giao thông nông thôn năm 2019 do UBND huyện Vĩnh Thuận quản lý 20/12/2018