Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 25

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
02/TB-HĐND HĐND Huyện Thông báo Khác V/v dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp lần thứ tư Hội đồng nhân dân huyện khoá X, nhiệm kỳ 2016-2021. 08/06/2017
09/HĐND-VP HĐND Huyện Công văn điều hành Khác V/v phối hợp tổ chức và tham gia tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân huyện. 07/06/2017
07/HĐND-VP HĐND Huyện Công văn điều hành Xây dựng chính quyền V/v chuẩn bị nội dung tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 02 cấp quí I/2017. 18/04/2017
25/NQ-HĐND HĐND Huyện Nghị quyết Xây dựng chính quyền Về việc xây dựng và phát triển thị trấn Vĩnh Thuận đạt chuẩn đô thị loại IV vào năm 2020 08/08/2016