Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 25

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
17/BC-HĐND HĐND Huyện Báo cáo Báo cáo Kết quả Kỳ họp lần thứ sáu HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 26/07/2018
02/HĐND-VP HĐND Huyện Công văn điều hành Khác V/v gửi báo cáo trả lời chất vấn và thảo luận tại tổ Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa X. 16/01/2018
28/BC-HĐND HĐND Huyện Báo cáo Khác V/v kết quả Kỳ họp lần thứ năm HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021. 28/12/2017
19/HĐND-VP HĐND Huyện Công văn điều hành Nội chính - Pháp chế V/V phối hợp tổ chức và tham gia tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân huyện. 24/10/2017
18/HĐND-VP HĐND Huyện Công văn điều hành Khác V/v chuẩn bị nội dung tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 02 cấp quí III/2017. 20/10/2017
03/NQ-HĐND HĐND Huyện Nghị quyết Xây dựng chính quyền Về việc giải thể Phòng Dân tộc thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. 31/07/2017
14/BC-HĐND HĐND Huyện Báo cáo Khác Kết quả Kỳ họp lần thứ tư HĐND huyện khoá X, nhiệm kỳ 2016-2021. 27/07/2017