Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 26

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
10/TB-HĐND HĐND Huyện Thông báo Thông báo Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp lần thứ mười hai Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 11/11/2019
21/BC-HĐND HĐND Huyện Báo cáo Báo cáo Kết quả kỳ họp lần thứ chín HĐND huyện khóa X 23/07/2019
10/BC-UBND HĐND Huyện Báo cáo Báo cáo Kết quả kỳ họp lần thứ tám (bất thường) Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 10/06/2019
34/NQ-HĐND HĐND Huyện Nghị quyết Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang 20/12/2018
34/NQ-HĐND HĐND Huyện Nghị quyết Kinh tế Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang 20/12/2018
33/NQ-HĐND HĐND Huyện Nghị quyết Nghị quyết về việc điều chỉnh vốn, danh mục công trình cấp bù thủy lợi phí năm 2018 do UBND huyện Vĩnh Thuận quản lý 20/12/2018
32/NQ-HĐND HĐND Huyện Nghị quyết Nghị quyết về việc bổ sung, điều chỉnh vốn, danh mục công trình giao thông nông thôn năm 2018 do UBND huyện Vĩnh Thuận quản lý 20/12/2018