Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 35

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
20/NQ-HĐND HĐND Huyện Nghị quyết Về việc bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận nhiệm kỳ 2016-2021 17/09/2020
19/NQ-HĐND HĐND Huyện Nghị quyết Về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 17/09/2020
18/NQ-HĐND HĐND Huyện Nghị quyết Về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang là đô thị loại V 17/09/2020
17/NQ-HĐND HĐND Huyện Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 31/08/2020
16/NQ-HĐND HĐND Huyện Nghị quyết Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 31/08/2020
15/NQ-HĐND HĐND Huyện Nghị quyết Về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 31/08/2020
14/NQ-HĐND HĐND Huyện Nghị quyết Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 31/08/2020