Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 22

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
25/NQ-HĐND HĐND Huyện Nghị quyết Nghị quyết kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 Hội đồng nhân dân huyện khóa X 20/12/2018
26/NQ-HĐND HĐND Huyện Nghị quyết Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 20/12/2018
27/NQ-HĐND HĐND Huyện Nghị quyết Nghị quyết về kế hoạch dự án công trình đầu tư công năm 2019 do UBND huyện Vĩnh Thuận quản lý 20/12/2018
28/NQ-HĐND HĐND Huyện Nghị quyết Nghị quyết về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2019 20/12/2018
29/NQ-HĐND HĐND Huyện Nghị quyết Nghị quyết về danh mục công trình giao thông nông thôn năm 2019 do UBND huyện Vĩnh Thuận quản lý 20/12/2018
30/NQ-HĐND HĐND Huyện Nghị quyết Nghị quyết về danh mục công trình từ nguồn vốn sự nghiệp giao thông năm 2019 do UBND huyện Vĩnh Thuận quản lý 20/12/2018
31/NQ-HĐND HĐND Huyện Nghị quyết Nghị quyết về danh mục công trình thủy lợi từ nguồn vốn cấp bù thủy lợi phí năm 2019 trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận 20/12/2018