Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 9

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
221-BC/HU Chính phủ Báo cáo Khác Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nữa nhiệm kỳ 29/06/2018
108/BC-UBND Chính phủ Báo cáo Khác V/v tình hình thu, chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 chương trình công tác năm 2018. 20/12/2017
84/BC-UBND Chính phủ Báo cáo Nội chính - Pháp chế V/v kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 9 tháng và chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2017. 16/10/2017
42/TB-VP Chính phủ Thông báo Khác Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Thanh BÌnh tại Hội nghị sơ kết công tác xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2017. 01/08/2017
15/BC-HĐND Chính phủ Báo cáo Khác V/v kết quả hoạt động tháng 7 và chương trình công tác tháng 8 năm 2017. 27/07/2017
3042/QĐ-UBND Chính phủ Quyết định Khác V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Vĩnh Thuận - tỉnh Kiên Giang. 19/07/2017
82/KH-UBND Chính phủ Kế hoạch Kinh tế Thực hiện Đề án hội nhập thống kê ASEAN giai đoạn 2016-2020 trện địa bàn tỉnh Kiên Giang. 11/07/2017