Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 8

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
108/BC-UBND Chính phủ Báo cáo Khác V/v tình hình thu, chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 chương trình công tác năm 2018. 20/12/2017
84/BC-UBND Chính phủ Báo cáo Nội chính - Pháp chế V/v kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 9 tháng và chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2017. 16/10/2017
42/TB-VP Chính phủ Thông báo Khác Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Thanh BÌnh tại Hội nghị sơ kết công tác xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2017. 01/08/2017
15/BC-HĐND Chính phủ Báo cáo Khác V/v kết quả hoạt động tháng 7 và chương trình công tác tháng 8 năm 2017. 27/07/2017
3042/QĐ-UBND Chính phủ Quyết định Khác V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Vĩnh Thuận - tỉnh Kiên Giang. 19/07/2017
82/KH-UBND Chính phủ Kế hoạch Kinh tế Thực hiện Đề án hội nhập thống kê ASEAN giai đoạn 2016-2020 trện địa bàn tỉnh Kiên Giang. 11/07/2017
820/QĐ-UBND Chính phủ Quyết định Xây dựng chính quyền Phân công nhiệm vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên Uỷ ban nhân dân dân huyện Vĩnh Thuận, nhiệm kỳ 2016-2021 và Thủ trưởng các ngành chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân. 20/02/2017