Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 24

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
58/KH-UBND UBND Huyện Kế hoạch Xây dựng chính quyền Triển khai phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức huyện và cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận. 13/07/2017
01/QCPH UBND Huyện Quyết định Xây dựng chính quyền Phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và Ban Thường Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện VĨnh Thuận, nhiệm kỳ 2016-2021. 09/05/2017
07/HĐND-VP HĐND Huyện Công văn điều hành Xây dựng chính quyền V/v chuẩn bị nội dung tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 02 cấp quí I/2017. 18/04/2017
24/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Xây dựng chính quyền Công tác cải cách hành chính quí I và Chương trình chỉ đạo quí II năm 2017. 31/03/2017
11/TB-VP UBND Huyện Thông báo Xây dựng chính quyền Y kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Thanh Bình tại buổi làm việc với ngành chuyên môn về phương án cho thuê đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án trên địa bàn huyện 09/03/2017
362/QĐ-UBND Văn Phòng Quyết định Xây dựng chính quyền Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kiên Giang. 09/03/2017
820/QĐ-UBND Chính phủ Quyết định Xây dựng chính quyền Phân công nhiệm vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên Uỷ ban nhân dân dân huyện Vĩnh Thuận, nhiệm kỳ 2016-2021 và Thủ trưởng các ngành chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân. 20/02/2017