Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 21

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
53/UBND-VP cua UBND huyện UBND Huyện Công điện Xây dựng chính quyền Phân công ngành phụ trách tiêu chí nông thôn mới 25/04/2019
53/KH-UBND UBND Huyện Kế hoạch Xây dựng chính quyền Kế hoạch tập huấn công tác thi đua khen thưởng 25/04/2019
52/KH-UBND của UBND huyện UBND Huyện Kế hoạch Xây dựng chính quyền Kế hoạch thông tin, tuyên truyền công tác thi đua khen thưởng năm 2019 24/04/2019
51/KH-UBND của UBND huyện UBND Huyện Kế hoạch Xây dựng chính quyền Kế hoạch kiểm tra công tác thi đua khen thưởng năm 2019 24/04/2019
50/KH-UBND của UBND huyện UBND Huyện Báo cáo Xây dựng chính quyền Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2019 24/04/2019
36/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Xây dựng chính quyền báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018, kế hoạch năm 2019 24/04/2019
68/KH-UBND của UBND tỉnh Chính phủ Kế hoạch Xây dựng chính quyền Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện tốt công tác tuyên truyền và tổ chức tốt các hoạt động Tết Quân - Dân năm 2020 18/04/2019