Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 24

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
949/HD-UBND UBND tỉnh Báo cáo Xây dựng chính quyền Về quy trình bầu cử Trưởng ấp, Trưởng khu phố nhiệm kỳ (2019-2024) và Tổ trưởng, Tổ phó, Thư ký Tổ Nhân dân tự quản nhiệm kỳ (2019-2021) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 23/07/2019
850/SNV-XDCQ Sở, Ngành tỉnh Công văn điều hành Xây dựng chính quyền V/v triển khai Quy chế, tổng kết hoạt động của ấp, khu phố; Tổ NDTQ nhiệm kỳ 2017-2019; bầu cử Trưởng ấp, Trưởng khu phố, Tổ NDTQ nhiệm kỳ mới 23/07/2019
943/UBND-NCPC UBND tỉnh Báo cáo Xây dựng chính quyền V/v tổng kết hoạt động của ấp, khu phố, Tổ nhân dân tự quản nhiệm kỳ (2017-2019) và bầu cử Trưởng ấp, Trưởng khu phố nhiệm kỳ (2019-2024); Tổ trưởng, Tổ phó, Thư ký, Tổ nhân dân tự quản nhiệm kỳ (2019-2021). 22/07/2019
53/UBND-VP cua UBND huyện UBND Huyện Công điện Xây dựng chính quyền Phân công ngành phụ trách tiêu chí nông thôn mới 25/04/2019
53/KH-UBND UBND Huyện Kế hoạch Xây dựng chính quyền Kế hoạch tập huấn công tác thi đua khen thưởng 25/04/2019
52/KH-UBND của UBND huyện UBND Huyện Kế hoạch Xây dựng chính quyền Kế hoạch thông tin, tuyên truyền công tác thi đua khen thưởng năm 2019 24/04/2019
51/KH-UBND của UBND huyện UBND Huyện Kế hoạch Xây dựng chính quyền Kế hoạch kiểm tra công tác thi đua khen thưởng năm 2019 24/04/2019