Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 46

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
20/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Văn hóa xã hội Kết quả việc thực hiện chính sách cấp thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. 29/03/2017
15/TB-VP UBND Huyện Thông báo Văn hóa xã hội Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Hậu tại Hội nghị sơ kết việc thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017; gắn với tổ chức rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động trên địa bàn huyện. 16/03/2017
15/KH-BCĐ UBND Huyện Kế hoạch Văn hóa xã hội Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp huyện Vĩnh Thuận Lần thứ VI năm 2017-2018. 10/03/2017
3181/QĐ-UBND UBND Huyện Quyết định Văn hóa xã hội Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin đăng lên trang thông tin điện tử tổng hợp huyện Vĩnh Thuân (Website huyện). 14/02/2017