Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 46

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
153/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Kinh tế; Văn hóa xã hội Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 04/12/2019
09/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Kinh tế; Văn hóa xã hội Báo cáo Chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và tình hình KTXH tháng 01, chương trình công tác trọng tâm tháng 02/2019 18/02/2019
Quyết định số 2993/QĐ-UBND của UBND tỉnh KG Chính phủ Quyết định Văn hóa xã hội Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn đa chiều năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 28/12/2018
63/KH-UBND UBND Huyện Kế hoạch Văn hóa xã hội Tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2018 trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận 10/09/2018
77/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Kinh tế; Văn hóa xã hội Công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình kinh tế - xã hội tháng 7; chương trình công tác trọng tâm tháng 8/2018 03/08/2018
74/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Kinh tế; Văn hóa xã hội Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; Chương trình công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 25/07/2018
56/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Kinh tế; Văn hóa xã hội Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018 25/06/2018