Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 4

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
Chỉ thị 01/CT-UBND của UBND tỉnh Chính phủ Chỉ thị Quốc phòng - An ninh Tăng cường biện pháp phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư 03/01/2019
92/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Quốc phòng - An ninh V/v sơ kết Nghị định số 80/2011/NĐ-CP, ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, giai đoạn 2011-2017 24/10/2017
85/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Quốc phòng - An ninh V/v kết quả thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng chống oan, sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tung hình sự năm 2017 ( từ ngày 01/10/2016 đấn ngày 25/9/2017) 16/10/2017
77/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Quốc phòng - An ninh V/v sơ kết 05 năm thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ công an quy định về khu dân cư, xã phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn " An toàn về an ninh, trật tự" giai đoạn 2012 - 2017. 28/09/2017