Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 15

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
21/TB-VP UBND Huyện Thông báo Nội chính - Pháp chế Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Xuân Luật tại Hội Nghị tổng kết công tác ngành Tư pháp năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. 28/03/2017