Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 16

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
291/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Nội chính - Pháp chế Kết quả công tác thanh tra 9 tháng đầu năm và chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2020 18/09/2020
10/CT-TTg Chính phủ Chỉ thị Nội chính - Pháp chế VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG XỬ LÝ, NGĂN CHẶN CÓ HIỆU QUẢ TÌNH TRẠNG NHŨNG NHIỄU, GÂY PHIỀN HÀ CHO NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP TRONG GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC 22/04/2019
Quyết định 195/QĐ-UBND của UBND tỉnh Kiên Giang Chính phủ Báo cáo Nội chính - Pháp chế Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Kiên Giang đã hết hiệu lực 28/01/2019
Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Chính phủ Chỉ thị Nội chính - Pháp chế Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 25/01/2019
100/UBND-NCPC Văn Phòng Công văn điều hành Nội chính - Pháp chế V/v tăng cường phòng ngừa, đấu tranh chống tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. 12/02/2018
158/UBND-VP UBND Huyện Công văn điều hành Nội chính - Pháp chế V/v phối hợp chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp lần thứ năm, HĐND huyện khoá X. 30/10/2017
19/HĐND-VP HĐND Huyện Công văn điều hành Nội chính - Pháp chế V/V phối hợp tổ chức và tham gia tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân huyện. 24/10/2017