Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 76

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
56/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Kinh tế; Văn hóa xã hội Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018 25/06/2018
12/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Kinh tế V/v công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 chương trình công tác trong tâm tháng 02/2018. 09/02/2018
04/TB-VP UBND Huyện Thông báo Kinh tế V/v ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Thanh Bình tại Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo, điều hành năm 2017 chương trình chỉ đạo năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện 30/01/2018
02/Ctr-UBND UBND Huyện Chương trình Kinh tế V/v chỉ đạo quý I năm 2018 25/01/2018
06/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Kinh tế V/v kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2017 và chương trình chỉ đạo, điều hành năm 2018 của UBND huyện 19/01/2018
423/CTr-UBND Văn Phòng Chương trình Kinh tế V/v chương trình tháng 01 năm 2018. 08/01/2018
104/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Kinh tế V/v tình hình kinh tế - xã hội ước thực hiện đến cuối năm 2017 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. 20/12/2017