Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 76

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
09/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Kinh tế; Văn hóa xã hội Báo cáo Chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và tình hình KTXH tháng 01, chương trình công tác trọng tâm tháng 02/2019 18/02/2019
Quyết định 230/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Chính phủ Quyết định Kinh tế Ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, xã 30/01/2019
Quyết định số 101/QĐ-UBND, ngày 17/01/2019 của UBND tỉnh Chính phủ Quyết định Kinh tế Ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Kiên Giang 17/01/2019
34/NQ-HĐND HĐND Huyện Nghị quyết Kinh tế Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang 20/12/2018
123/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Kinh tế Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 26/11/2018
77/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Kinh tế; Văn hóa xã hội Công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình kinh tế - xã hội tháng 7; chương trình công tác trọng tâm tháng 8/2018 03/08/2018
74/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Kinh tế; Văn hóa xã hội Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; Chương trình công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 25/07/2018