Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 76

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
18/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Kinh tế Công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02; chương trình công tác trọng tâm tháng 3/2017 của UBND huyện. 14/03/2017
2201/QĐ-UBND Văn Phòng Quyết định Kinh tế Phê duyệt Đề cương và dự toán Chương trình phát triển đô thị thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang đến năm 2025. 09/03/2017
13/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Kinh tế Công tác chỉ đạo, điều hành; tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 và chương trình công tác trọng tâm tháng 02/2017. 10/02/2017
07/CTr-UBND UBND Huyện Chương trình Kinh tế Chương trình chỉ đạo, điều hành năm 2017 của Uỷ ban nhân dân huyện. 08/02/2017
108/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Kinh tế Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. 18/01/2017
07/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Kinh tế Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2016 của Uỷ ban nhân dân huyện. 18/01/2017