Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 57

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
Quyết định số 1307/QĐ-UBND của UBND tih3 Chính phủ Báo cáo Kinh tế Ban hành Bảng giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 07/05/2019
916/QĐ-UBND của UBND tỉnh Chính phủ Quyết định Kinh tế Quyết định của UBND tỉnh Kiên Giang công bố định mức đơn giá san lắp mặt bằng phương pháp bơm cát trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 17/04/2019
06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Chính phủ Chỉ thị Kinh tế Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 26/03/2019
09/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Kinh tế; Văn hóa xã hội Báo cáo Chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và tình hình KTXH tháng 01, chương trình công tác trọng tâm tháng 02/2019 18/02/2019
Quyết định 230/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Chính phủ Quyết định Kinh tế Ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, xã 30/01/2019
Quyết định số 101/QĐ-UBND, ngày 17/01/2019 của UBND tỉnh Chính phủ Quyết định Kinh tế Ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Kiên Giang 17/01/2019
123/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Kinh tế Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 26/11/2018