Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 112

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
Báo cáo Văn Phòng Báo cáo Khác Về chế độ dự họp, hội nghị năm 2018 của các ngành, UBND các xã, thị trấn 09/01/2019
Báo cáo Văn Phòng Báo cáo Khác Thực hiện chế độ dự họp, hội nghị của các ngành, xã, thị trấn năm 2019 09/01/2019
158/UBND-BQLDA UBND Huyện Công văn điều hành Khác V/v chuẩn bị tốt các bước lập thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận 02/11/2018
66/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Khác Báo cáo tình hình sử dụng dự phòng ngân sách cấp huyện 06 tháng đầu năm 2018 09/07/2018
221-BC/HU Chính phủ Báo cáo Khác Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nữa nhiệm kỳ 29/06/2018
58/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Khác Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản 06 tháng đầu năm và chương trình công tác 06 tháng cuối năm 2018 25/06/2018
50/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Khác Kết quả tố chức triển khai thực hiện Nghị quyết 77/NQ-HĐND, ngày 20/7/2017 của HĐND tỉnh, Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 06/06/2018