Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 114

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
Quyết định 1007/QĐ-UBND của UBND tỉnh Kiên Giang Chính phủ Báo cáo Khác Về việc công nhận 07 xã đạt chuẩn NTM: Ngọc Thuận, Ngọc Hòa, Thạnh Hòa, Bàn Tân Định (Giồng Giềng), Vĩnh Thuận, Vĩnh Bình Bắc (Vĩnh Thuận), Vĩnh Phước B (Gò Quao) 02/05/2019
58/KH-BCĐ tỉnh Kiên Giang Chính phủ Báo cáo Khác Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tết Quân - Dân năm 2020 12/04/2019
Báo cáo Văn Phòng Báo cáo Khác Về chế độ dự họp, hội nghị năm 2018 của các ngành, UBND các xã, thị trấn 09/01/2019
Báo cáo Văn Phòng Báo cáo Khác Thực hiện chế độ dự họp, hội nghị của các ngành, xã, thị trấn năm 2019 09/01/2019
158/UBND-BQLDA UBND Huyện Công văn điều hành Khác V/v chuẩn bị tốt các bước lập thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận 02/11/2018
66/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Khác Báo cáo tình hình sử dụng dự phòng ngân sách cấp huyện 06 tháng đầu năm 2018 09/07/2018
221-BC/HU Chính phủ Báo cáo Khác Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nữa nhiệm kỳ 29/06/2018