TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
2250/QĐ-UBND UBND Huyện Quyết định Phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận, nhiệm kỳ 2021-2026 05/08/2022
1390/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết hướng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia thuộc thẩm quyển tiếp nhận và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 06/06/2022
1303/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định V/v ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 201-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 30/05/2022
580/QĐ-UBND UBND Huyện Quyết định Về việc công bố kết quả xếp hạng thực hiện công tác cải cách hành chính các xã, thị trấn năm 2021 12/04/2022
127/QĐ-UBND UBND Huyện Quyết định Nội chính - Pháp chế Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 24/01/2022
7943/QĐ-UBND UBND Huyện Quyết định Về việc công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của UBND huyện Vĩnh Thuận 31/12/2021
6682/QĐ-UBND UBND Huyện Quyết định Công bố cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận 01/11/2021