Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 40

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
841/QĐ-UBND UBND Huyện Quyết định Quyết định v/v thành lập BCĐ ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân huyện Vĩnh Thuận năm 2019 28/02/2019
Quyết định 230/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Chính phủ Quyết định Kinh tế Ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, xã 30/01/2019
Quyết định số 101/QĐ-UBND, ngày 17/01/2019 của UBND tỉnh Chính phủ Quyết định Kinh tế Ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Kiên Giang 17/01/2019
Quyết định số 2993/QĐ-UBND của UBND tỉnh KG Chính phủ Quyết định Văn hóa xã hội Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn đa chiều năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 28/12/2018
3124/QĐ-UBND UBND Huyện Quyết định Quyết định V/v kiện toàn BCĐ và Văn phòng thường trực BCĐ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện Vĩnh Thuận 13/09/2018
3125/QĐ-UBND UBND Huyện Quyết định Quyết định V/v kiện toàn BCĐ và Tổ thư ký Công tác gia đình huyện Vĩnh Thuận 13/09/2018
1105/QĐ-UBND UBND Huyện Quyết định Khác V/v bổ sung thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Vĩnh Thuận. 07/03/2018