TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 71

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
6682/QĐ-UBND UBND Huyện Quyết định Công bố cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận 01/11/2021
6627/QĐ-UBND UBND Huyện Quyết định Kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo, Tổ thư ký "Công tác gia đình" huyện Vĩnh Thuận 28/10/2021
1610/QĐ-UBND UBND Huyện Quyết định Bổ sung thành viên Ban chỉ huy chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè huyện Vĩnh Thuận năm 2021 25/06/2021
1554/QĐ-UBND UBND Huyện Quyết định Kiện toàn, bổ sung thành viên, nhiệm vụ Tổ tuyên truyền và kiểm tra xử lý vi phạm trong lĩnh vực vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện 18/06/2021
1516/QĐ-UBND UBND Huyện Quyết định Thành lập Tổ tuyên truyền và kiểm tra xử ký vi phạm trong lĩnh vực vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận 10/06/2021
1482/QĐ-UBND UBND Huyện Quyết định Về việc thu hồi đất của ông Phạm Bạch Đằng 03/06/2021
1476/QĐ-UBND UBND Huyện Quyết định Về việc đổi tên và kiện toàn Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện 03/06/2021