TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
130/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Về việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 30/10/2020
124/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại 19/10/2020