Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 47

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
89/KH-UBND Văn Phòng Kế hoạch Khác Triển khai thực hiện Đề án "Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020" trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 11/07/2017
91/KH-UBND Văn Phòng Kế hoạch Khác Thả giống bổ sung một số loài thuỷ sản vào ngày lễ lớn, ngày truyền thống ngành thuỷ sản giai đoạn 2017-2020. 11/07/2017
53/KH-UBND UBND Huyện Kế hoạch Văn hóa xã hội V/v thực hiện Chiến lược Dân số và sức khoẻ sinh sản giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận. 21/06/2017
49/KH-UBND UBND Huyện Kế hoạch Khác Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW và Nghị quyết số 06-NQ/TW, khoá XII, ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 26/05/2017
15/KH-BCĐ UBND Huyện Kế hoạch Văn hóa xã hội Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp huyện Vĩnh Thuận Lần thứ VI năm 2017-2018. 10/03/2017