Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 47

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
63/KH-UBND UBND Huyện Kế hoạch Văn hóa xã hội Tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2018 trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận 10/09/2018
30-HD-BTG Văn Phòng Kế hoạch Khác Về tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội 2017, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018 08/02/2018
18/KH-UBND Văn Phòng Kế hoạch Khác V/v thực hiện chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 08/02/2018
14/KHPH-UBND-HND-HLHPN Văn Phòng Kế hoạch Khác V/v tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2017-2020 08/02/2018
09/KH-UBND UBND Huyện Kế hoạch Khác V/v quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận năm 2018. 07/02/2018
08/KH-UBND UBND Huyện Kế hoạch Văn hóa xã hội V/v Tổ chức chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân huyện Vĩnh Thuận năm 2018. 06/02/2018
100/KH-UBND UBND Huyện Kế hoạch Xây dựng chính quyền V/v công tác cải cách hành chính năm 2018 25/01/2018