Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 47

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
90/KH-UBND UBND Huyện Kế hoạch Kế hoạch v/v tổng kết hoạt động của Tổ nhân dân tự quản, ấp, khu phố nhiệm kỳ 2017-2019 và bầu Tổ trưởng, Tổ phó, Thư ký Tổ nhân dân tự quản nhiệm kỳ 2019-2021, Trưởng ấp, Trưởng Khu phố nhiệm kỳ 2019-2024 12/08/2019
61/KH-BCĐ UBND Huyện Kế hoạch Kế hoạch Phối hợp tổ chức các hoạt động "Tết Quân - Dân" năm 2020 10/05/2019
53/KH-UBND UBND Huyện Kế hoạch Xây dựng chính quyền Kế hoạch tập huấn công tác thi đua khen thưởng 25/04/2019
52/KH-UBND của UBND huyện UBND Huyện Kế hoạch Xây dựng chính quyền Kế hoạch thông tin, tuyên truyền công tác thi đua khen thưởng năm 2019 24/04/2019
51/KH-UBND của UBND huyện UBND Huyện Kế hoạch Xây dựng chính quyền Kế hoạch kiểm tra công tác thi đua khen thưởng năm 2019 24/04/2019
68/KH-UBND của UBND tỉnh Chính phủ Kế hoạch Xây dựng chính quyền Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện tốt công tác tuyên truyền và tổ chức tốt các hoạt động Tết Quân - Dân năm 2020 18/04/2019
36/KH-UBND UBND Huyện Kế hoạch Kế hoạch Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận năm 2019 19/03/2019