Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 5

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
Chỉ thị số 03/CT-UBND của UBND tỉnh Chính phủ Chỉ thị Xây dựng chính quyền Thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 1445-TB/TU của Tỉnh ủy 29/01/2019
Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Chính phủ Chỉ thị Nội chính - Pháp chế Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 25/01/2019
Chỉ thị 01/CT-UBND của UBND tỉnh Chính phủ Chỉ thị Quốc phòng - An ninh Tăng cường biện pháp phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư 03/01/2019
07-CT/TU Văn Phòng Chỉ thị Khác Về việc tổ chức tết năm 2018. 18/01/2018
1400/CT-UBND Văn Phòng Chỉ thị Khác Về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu tuyến biến giới. 11/07/2017