Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 10

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
59/Ctr-UBND UBND Huyện Chương trình Kinh tế Chỉ đạo tháng 7 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân huyện. 14/07/2017
29/CTr-UBND UBND Huyện Chương trình Kinh tế Chương trình chỉ đạo tháng 4/2017 31/03/2017
07/CTr-UBND UBND Huyện Chương trình Kinh tế Chương trình chỉ đạo, điều hành năm 2017 của Uỷ ban nhân dân huyện. 08/02/2017