Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 10

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
01/CTr-UBND UBND Huyện Chương trình Chương trình Chỉ đạo trọng tâm tháng 4 năm 2020 08/04/2020
04/CTr-UBND UBND Huyện Chương trình Chương trình Chỉ đạo trọng tâm tháng 7 năm 2019 05/07/2019
02/CTr-UBND UBND Huyện Chương trình Chương trình chỉ đạo trọng tâm tháng 01 năm 2019 07/01/2019
01/CTr-UBND UBND Huyện Chương trình Chương trình chỉ đạo Quý I năm 2019 07/01/2019
02/Ctr-UBND UBND Huyện Chương trình Kinh tế V/v chỉ đạo quý I năm 2018 25/01/2018
01/CTr-UBND UBND Huyện Chương trình Khác V/v chỉ đạo tháng 01 năm 2018 25/01/2018
423/CTr-UBND Văn Phòng Chương trình Kinh tế V/v chương trình tháng 01 năm 2018. 08/01/2018