Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 9

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
04/CTr-UBND UBND Huyện Chương trình Chương trình Chỉ đạo trọng tâm tháng 7 năm 2019 05/07/2019
01/CTr-UBND UBND Huyện Chương trình Chương trình chỉ đạo Quý I năm 2019 07/01/2019
02/CTr-UBND UBND Huyện Chương trình Chương trình chỉ đạo trọng tâm tháng 01 năm 2019 07/01/2019
01/CTr-UBND UBND Huyện Chương trình Khác V/v chỉ đạo tháng 01 năm 2018 25/01/2018
02/Ctr-UBND UBND Huyện Chương trình Kinh tế V/v chỉ đạo quý I năm 2018 25/01/2018
423/CTr-UBND Văn Phòng Chương trình Kinh tế V/v chương trình tháng 01 năm 2018. 08/01/2018
59/Ctr-UBND UBND Huyện Chương trình Kinh tế Chỉ đạo tháng 7 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân huyện. 14/07/2017