TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 535

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
50/TB-UBND UBND Huyện Thông báo Thông báo Phân công nhiệm vụ Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận, nhiệm kỳ 2016-2021 20/05/2020
235/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Kinh tế Chỉ đạo, điều hành và tình hình kinh tế - xã hội tháng 7; Chương trình công tác trọng tâm tháng 8 năm 2020 07/08/2020
146/UBND-VP UBND Huyện Công văn điều hành Khác Công văn Vv báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2020 13/08/2020
13/NQ-HĐND HĐND Huyện Nghị quyết Về việc điều chỉnh, bổ sung vốn, danh mục công trình từ nguồn vốn sự nghiệp năm 2020 do Ủy ban nhân dân huyện quản lý 31/08/2020
14/NQ-HĐND HĐND Huyện Nghị quyết Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 31/08/2020
15/NQ-HĐND HĐND Huyện Nghị quyết Về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 31/08/2020
16/NQ-HĐND HĐND Huyện Nghị quyết Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 31/08/2020