Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 349

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
801/QĐ-UBND UBND Huyện Quyết định Kinh tế Phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 huyện Vĩnh Thuận. 11/04/2017
802/QĐ-UBND UBND Huyện Quyết định Kinh tế Công nhận các xã: Mỹ Lâm (Hòn Đất), Thuận Yên (Hà Tiên), Hoà Thuận (Giồng Riềng), Mong Thọ (Châu Thành), Vĩnh Tuy, VĨnh Phước A (Gò Quao), Tân Thuận (Vĩnh Thuận), Tân Thành (Tân Hiệp) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016. 11/04/2017
07/HĐND-VP HĐND Huyện Công văn điều hành Xây dựng chính quyền V/v chuẩn bị nội dung tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 02 cấp quí I/2017. 18/04/2017
1306/QĐ-UBND UBND Huyện Quyết định Nội chính - Pháp chế Ban hành quy chế phối hợp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận. 27/04/2017
1308/QĐ-UBND UBND Huyện Quyết định Văn hóa xã hội Ban hành Quy định về tổ chức hoạt động, bình xét thi đua và chia Cụm, Khối thi đua trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận. 27/04/2017
1387/QĐ-UBND UBND Huyện Quyết định Khác Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp huyện Vĩnh Thuận. 04/05/2017
01/QCPH UBND Huyện Quyết định Xây dựng chính quyền Phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và Ban Thường Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện VĨnh Thuận, nhiệm kỳ 2016-2021. 09/05/2017