Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 388

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1524/QĐ-UBND Sở, Ngành tỉnh Báo cáo Kinh tế Về việc công nhận quyền sử dụng đất thuê cho Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam tại ấp Bờ Xáng, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang để sử dụng vào mục đích đất công trình bưu chính, viễn thông (Bưu Điện văn hóa xã Vĩnh Thuận điểm Đập Đá). 15/07/2019
1525/QĐ-UBND Sở, Ngành tỉnh Báo cáo Kinh tế Về việc công nhận quyền sử dụng đất thuê cho Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam tại ấp Cạnh Đền 3, xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang để sử dụng vào mục đích đất công trình bưu chính, viễn thông (Bưu Điện văn hóa xã Vĩnh Phong). 15/07/2019
2350/QĐ-UBND UBND Huyện Quyết định Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp giữa các phòng, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ 17/07/2019
21/BC-HĐND HĐND Huyện Báo cáo Báo cáo Kết quả kỳ họp lần thứ chín HĐND huyện khóa X 23/07/2019
850/SNV-XDCQ Sở, Ngành tỉnh Công văn điều hành Xây dựng chính quyền V/v triển khai Quy chế, tổng kết hoạt động của ấp, khu phố; Tổ NDTQ nhiệm kỳ 2017-2019; bầu cử Trưởng ấp, Trưởng khu phố, Tổ NDTQ nhiệm kỳ mới 23/07/2019
949/HD-UBND UBND tỉnh Báo cáo Xây dựng chính quyền Về quy trình bầu cử Trưởng ấp, Trưởng khu phố nhiệm kỳ (2019-2024) và Tổ trưởng, Tổ phó, Thư ký Tổ Nhân dân tự quản nhiệm kỳ (2019-2021) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 23/07/2019
817/SCT-QLTM Sở, Ngành tỉnh Công văn điều hành Kinh tế V/v phát triển mới cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận 22/07/2019